Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)

Με νόμο του έτους 2011 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όλα τα προς μεταβίβαση (πώληση) ή μίσθωση (ενοικίαση) ακίνητα με εμβαδό πάνω από 50 τ.μ. υποχρεούνται στην έκδοση Π.Ε.Α.

Δείτε το Φ.Ε.Κ. (407Β2010)

Συγκεκριμένα για την μεταβίβαση (πώληση) ακινήτου, πριν να υπογραφεί το συμβόλαιο ο συμβολαιογράφος ζητάει το Π.Ε.Α. και ο αριθμός πρωτοκόλλου μνημονεύεται στο συμβόλαιο και επισυνάπτεται σε αυτό επίσημο αντίγραφο του.

Για την μίσθωση (ενοικίαση) ακινήτων, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Π.Ε.Α. θα πρέπει να συμπληρώνεται στο μισθωτήριο συμφωνητικό που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο taxisnet.

Το πιστοποιητικό αυτό, κατατάσσει το ακίνητο σας ύστερα από επιτόπια αυτοψία και έλεγχο  από τον μηχανικό στην ανάλογη κατηγορία (ενεργειακή κλάση) με βάση την ενεργειακή του απόδοση (είδος θέρμανσης, απόδοση θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων - κουφωμάτων, ύπαρξη κλιματιστικών ή ηλιακού θερμοσίφωνα, κ.τ.λ.)και προτείνει λύσεις για την καλύτερη ενεργειακή απόδοση του ακινήτου, ώστε να ανέβει κατηγορία (ενεργειακή κλάση).

Το κόστος έκδοσης του Π.Ε.Α διαμορφώνεται ανάλογα με το εμβαδό του ακινήτου και βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και μόνο.

Το Π.Ε.Α. έχει ισχύ διάρκειας 10 ετών από την ημερομηνία έκδοσης του. Σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του ακινήτου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση του με χαμηλές τιμές, μέσω των πολιτικών μηχανικών - ενεργειακών επιθεωρητών μας.

 Απαραίτητα στοιχεία:

 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, τόπος κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ)

 • Στοιχεία επικοινωνίας διαχειριστή πολυκατοικίας (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο)

 • Αριθμός παροχής ΔΕΗ και φυσικού αερίου (εφόσον υπάρχει)

 Απαραίτητα έγγραφα:

 • Τίτλους ιδιοκτησίας (συμβόλαιο ιδιοκτησίας)

 • Δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο (εφόσον έχει γίνει)

 • Φύλλο Ελέγχου – Ρύθμισης κεντρικής θέρμανσης (από το διαχειριστή)

 • Οικοδομική Άδεια

 • Κάτοψη ορόφου

 Στην περίπτωση που το κτίσμα έχει κατασκευαστεί μετά το 1979 χρειάζονται επιπλέον:

 • Ξυλότυπος ορόφου

 • Μελέτη θερμομόνωσης