Μεσίτης. Ποια είναι η δουλειά του;

Ποιά είναι η δουλειά του μεσίτη;
Η μεσιτεία, είναι η γέφυρα ανάμεσα σε αγοραστή και πωλητή ή μισθωτή και εκμισθωτή, ώστε να ολοκληρωθεί μια αγοραπωλησία ή μίσθωση ακινήτου αντίστοιχα. Στη χώρα μας πλέον οι περισσότερες αγοραπωλησίες γίνονται από μεσιτικά γραφεία. Αυτό συμβαίνει γιατί τα μεσιτικά γραφεία προσφέρουν ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις ώστε οι ενδιαφερόμενοι να πετυχαίνουν αυτό που είναι εφικτό χωρίς περιπέτειες . Η αγορά και η μίσθωση ακινήτων χωρίζεται σε προσφορά και ζήτηση. Αυτή τη δραστηριότητα γεφυρώνουν οι κτηματομεσιτικές υπηρεσίες.

Ποιά είναι η αμοιβή του μεσίτη;
Ο μεσίτης εξασκεί το επάγγελμα βάση των διατάξεων περί μεσιτικών αστικών συμβάσεων, τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας καταναλωτή και του Αστικού κώδικα περί Μεσιτείας Συμβάσεων. Το μεσιτικό γραφείο έχει ως εργαλεία του τις εντολές μεσιτείας οι οποίες είναι υποχρεωτικές και επιβάλλετε να είναι γραπτές. Η μεσιτική αμοιβή, είναι συνήθως 2 % επί της αξίας πώλησης του ακινήτου, εκτός ειδικής συμφωνίας και πλέον τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α. όπως αυτός καθορίζεται από τους ισχύοντες νόμους. Και καταβάλλεται την ημέρα της υπογραφής του συμβολαίου. Στην περίπτωση μίσθωσης ακινήτου η αμοιβή είναι μισό ενοίκιο από τον εκμισθωτή και μισό από τον μισθωτή στην περίπτωση μίσθωσης κατοικίας. Στην μίσθωση επαγγελματικής στέγης η αμοιβή είναι ένα ενοίκιο από τον εκμισθωτή και ένα από τον μισθωτή αντίστοιχα, εκτός ειδικής συμφωνίας.
Έχει παρατηρηθεί κατ’ εξακολούθηση το φαινόμενο, ενώ ολοκληρώνεται η διαδικασία αγοράς ή πώλησης ακινήτου μέσω του μεσίτη και επιβάλετε να δοθεί η μεσιτική αμοιβή για κάθε συμβαλλόμενο (αγοραστή, πωλητή) ξεχωριστά. Να αποφεύγουν να τακτοποιήσουν τις χρηματικές τους υποχρεώσεις! Είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιούμε μεσίτες για να κάνουμε τη "δουλειά" μας και αργότερα να σφυρίζουμε αδιάφορα! Σε αυτές τις περιπτώσεις ο μεσίτης έχει κάθε δικαίωμα να προσφύγει στα Ελληνικά δικαστήρια για την διεκδίκηση της αμοιβής του. Η οποία μάλιστα θα είναι έντοκη για το όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί η απόφαση του δικαστηρίου και ακόμα σημειώνεται ότι όλα τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον συμβαλλόμενο που οφείλει την μεσιτική αμοιβή.
Το γραφείο μας, χαρακτηρίζεται από τα σοβαρά και επώνυμα μεσιτικά γραφεία που μπορεί να προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών.
Όμως στο νομό μας δυστυχώς, δραστηριοποιούνται και παράνομοι μεσίτες (παραμεσίτες), χωρίς μεσιτική άδεια και επαγγελματική στέγη, λειτουργώντας καθαρά ως αρπακτικά του χρήματος και φοροδιαφεύγοντας προς το κράτος. «Αυτοί» είναι οι άνθρωποι που «λερώνουν» το επάγγελμα του μεσίτη και παρεμποδίζουν και τις κτηματομεσιτικές υπηρεσίες σοβαρών επαγγελματιών του χώρου μας.

Γιατί χρειαζόμαστε τον μεσίτη;
Ο μεσίτης είναι ο ειδικός που μπορεί να φτάσει εύκολα και γρήγορα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι σημαντικές. Η εκτίμηση, η διαφήμιση, η προώθηση ακινήτων, η έρευνα αγοράς, η μελέτη αξιοποίησης ακινήτων, οι άπειρες διαπραγματεύσεις και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, αποτελούν μέρος των υπηρεσιών κάθε μεσίτη.
Το μεσιτικό γραφείο «Στούμπανου» διαθέτει μεγάλη και μακροχρόνια εμπειρία στις πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων και επιχειρήσεων.